Bibliografie - Gratias Jan

 Mgr. Jan Gratias (*13.04.1949)

 Časopisy:

 Kaktusy – vydává SČSPKS od roku 1965

 • první článek: „Největší echeveria“ v roč. XXII/1986, číslo 4, str. 85
 • od té doby několik desítek článků a vedení rubriky „Z našich sbírek“
 • od roku 1990 člen redakční rady

Cactaceae, etc. – slovenský časopis (stejná tématika jako časopis Kaktusy)

kolem 20 příspěvků  příležitostně od roku 1991

ABC mladých techniků a přírodovědců – vydávala Mladá Fronta, nyní Ringier ČR

 • první článek v roce 1987 se jmenoval „Pěstování bavlníku na okně“
 • od roku 1988 až do roku 2005 několik desítek článků s tématikou pěstování exotických rostlin, zejména pěstitelské návody pro děti, obrázkové atlasy rostlin, propagace sukulentů

Zahrádkář – vydává ČZS, nejprodávanější časopis v ČR

 • různé články o sukulentech a jiných exotických rostlinách, příležitostně od roku 1992

Svět exotických rostlin – vydával Vl. Zatloukal v Polygrafii Přerov

 • dvouměsíčník v letech 2001 až 2007 (celkem v 7 ročnících vyšlo 42 čísel)
 • pomáhal jsem při vzniku časopisu a prakticky v každém čísle měl nějaký příspěvek
 • za zmínku stojí zejména seriály o rodech Kalanchoe Pachypodium a Euphorbia (26 pokrač.

Adenium– ročenka Sekce pěstitelů sukulentů se sídlem v Praze

 • vychází od roku 1988, každý rok většinou 2 sešity
 • od počátků jsem dělal něco jako editora celého vydání, sbíral a upravoval příspěvky, sám jsem také připravil několik desítek příspěvků o různých rodech sukulentů
 • jsem zakládajícím členem SPS prvního setkání v květnu 1986 v Dobřínsku u Mor. Krumlova
 • od ustavující schůze 1989 jsem předsedou – viz odkazy na weby

Zemědělské noviny (později Zemské noviny)

 • více jak stovka příspěvků do rubriky (přílohy) HOBBY MAGAZÍN, vycházel každý čtvrtek
 • vydávání skončilo v roce 2003 sloučením s novinami Svobodné slovo

I.N.Cact – internetové noviny Pavla Pavlíčka a jeho přátel

mnoho příspěvků, zejména do rubriky Sukuletní bonsaje a Zadáno pro kaudexofily – viz odkazy

 

KNIHY:

Miniaturní pouště, nakladatelství Egem, Praha, 21. 3. 1994 – textová část Jan Gratias, foto Rudolf Šubík, pérovky Sylva Krhovská. Knížka byla prvním ze 4 dílů edice Rostliny pro váš byt. Vyšla ve 4 mutacích- ruské, německé, francouzské a holandské, náklad 5 000 kusů české verze byl do dvou let vyprodán.

Sukulenty pro každého, nakladatelství Cesty, Praha. 5. 6. 1998 – text Jan Gratias, foto Jan Gratias a Rudolf  Šubík, vyšlo v české a slovenské mutaci, náklad české verze 5 000 kusů

Sukulenty jako bonsaje, nakladatelství Brázda, Praha, 10 .2. 1999 - text Jan Gratias, foto Rudolf Šubík, perokresby Jana Gratiasová, náklad 5 000 výtisků zcela vyprodán do dvou let.

Kaktusy & spol. v bytě – nakladatelství Brio, Praha, 3. 9. 2000 – druhé přepracované vydání knihy Miniaturní pouště, náklad 2000 kusů, vyšlo i v polské mutaci.

Pěstujeme tilandsie - nakladatelství Brázda, Praha, 30. 3. 2001 -  text Jaroslav Blovský, Jan Gratias a Zdeněk Ježek, foto Jaroslav Blovský, Jan Gratias, Zdeněk Ježek a Rudolf Šubík, perokresby Jana Gratiasová, náklad 3 000 výtisků – první původní česká kniha o této skupině broméliovitých rostlin.

Podivné rostliny s kaudexy a pachykauly - nakladatelství Brázda, Praha, 7. 6. 2006 – text a foto Jan Gratias, perokresby Jana Gratiasová, náklad 3 000 výtisků – první moje knížka bez podílu jiných autorů.

Pěstujeme pelargonie - nakladatelství Brázda, Praha, 20. 11. 2007 – text Bohumil Bradna a Jan Gratias, foto Jan Gratias, perokresby Jana Gratiasová, náklad 2 000 výtisků – první česká monografie o rodu Pelargonium. Spoluaturo a přední český šlechtitel Bohumil Bradna se bohužel vydání knihy nedožil, zemřel 14.11.2007 ve věku 82 let

Pěstujeme euforbie - nakladatelství Brázda, Praha, 21. 3. 2011 – text Jan Gratias a Jan Nosek, foto Jan Gratias, perokresby Jana Gratiasová, náklad 1 800 výtisků – první česká monografie o sukulentních rostlinách rodu Euphorbia.

Encyklopedie kaktusů a jiných sukulentů – Libor Kunte, Jan Gratias, Petr Pavelka (všichni autoři se podíleli jak na textové, tak i na obrazové části) – nakladatelství Computer Press Brno, náklad 1 500 výtisků (520 stran, více jak 1 200 fotografií), vyšlo 10. 11. 2011.

Resumé k 31. 12. 2011: 9 titulů, u 2 titulů 5 cizojazyčných mutací.

Obaly knih včetně stručných anotací ve formátu PDF - Klikněte ZDE: Bibliografie JGr_jen knihy.pdf (920,8 kB)